Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas Sportovnímu sdružení Ostrá se sídlem Ostrá 316, 289 22 Obec Ostrá, IČ: 48932931 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

(uveďte osobní údaje dle skutečnosti)

 • Jméno a příjmení
 • Rodné číslo
 • E-mail
 • Telefonní číslo apod.
 • Adresa pobytu
 • Fotografie z Fotbalové Školy S.S. Ostrá
 1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel zastupování hráčů, zapisování hráčů v soupiskách při zápasech, nebo při pořádání Fotbalové školy S.S. Ostrá. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu/nebo po dobu trvání smlouvy/nebo do odvolání souhlasu atp.
 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Klubu Sportovní Sdružení Ostrá, Ostrá 316, 289 22, nebo ostra@ssostra.cz
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno  Správcem
 4. Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů
 5. Dle GDPR máte právo:
 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování