ZNAK A ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Znak S. S. Ostrá

Již před oficiálním založení klubu v roce 1929 existovalo oficiální razítko Sportovní Ostrá. 

Současná podoba loga si oproti původnímu logu prošla jen malou barevno proměnou.

Základní údaje S.S. Ostrá

Základní údaje o Sportovním sdružení Ostrá
Předseda klubu: Jan Vojtěch                                       
Číslo klubu: 20 80 401
Založeno: 4. červen 1932
Klubové barvy: červená a bílá
Stadion: V Hákově  
Název klubu:
1932-1948 – Sportovní sdružení Ostrá
1948-2002 – TJ Sokol Ostrá
od 2002 – Sportovní sdružení Ostrá

Výkonný výbor Sportovního sdružení Ostrá:
Předseda: Jan Vojtěch
Místopředseda: Tomáš Martanovič          
Členové výboru: Milan Hradecký, Jaroslav Feit, Jaromír Blín, Pavel Jásek, Josef Červinka

Hřiště a kabiny

text ve výstavbě